Xurat Magan Bhayal Raati Lyrics by Jayanta Hazarika

Xurat Magan Bhayal Raati Lyrics by Jayanta Hazarika


Xurat Magan Bhayal Raati Lyrics by Jayanta Hazarika from the Assamese-featured film Bristi. You can find more old Assamese lyrics on Assamese Lyrical website.

Title: xurat magan bhayal raati
Singer: Jayanta Hazarika
Flim: Bristi

Xurat Magan Bhayal Raati Lyrics by Jayanta Hazarika
Jayanta Hazarika

Xurat Magan Bhayal Raati Lyrics:

xurat magan bhayal raati
mouno kulahal
moi jen ek rodor bilaap
xobdor xomodol…

sandra tora thaap maari aani….
thekesi pelabo hol
xurjyo mukhiye xojaabo kahani bethaar xomaadhi tol…

niyam piyaxi xontaan bure….
niyam nomona hol..
maatrir soku ghon kuwolir gohbor hoi rol..

xogune xodaai xobhaake paate….
bhaxon pori rol
din bur amaar mrito horinor beka xing jen hol!

xurat magan bhayal raati….

Listen Xurat Magan Bhayal Raati Song on YouTube:

Share on:

Leave a Comment